Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:

Parish Renewal Experience Seminar, Patuloy Na Isinasagawa sa mga Parokya

Ang Prex Seminar, bilang pangunahing renewal movement ay patuloy na isinasagawa sa iba’t-ibang parokya ng diyosesis. Ito ay naglalayong ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa sambayanan sa pamamagitan ng mga karanasang makukuha sa loob ng tatlong araw ng pagsasagawa ng seminar. Ang Prex ay nakapaloob sa sampung modyul na Basic Formation Program na ipinatutupad ng diyosesis bilang paghuhubog ng mga layko.
 
Ang Prex ay nakabukas sa lahat ng mananampalatayang katoliko na may edad labing-walo pataas.

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement