Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:

Lubhang Kgg. Roberto C. Mallari, D.D.

Sa ating mga pinakamamahal na kapatid na pari: mga relihyoso at ang ating mga butihing lingkod-layko na pinili upang makasama sa Misa ng Pasasalamat para sa ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating Diyosesis ng San Jose at para sa pagdiriwang ng opisyal na pag-uumpisa ng proseso upang magawa natin ang Pang-Diyosesanong Pagpaplano Pastoral: magandang umaga po sa inyong lahat!

Gusto ng Diyos na maipagpatuloy ang nasimulan natin sa Unang Sinodo ng Diyosesis: ang Sinodo ng Mabuting Katiwala. Sa ating pag-uumpisang ito ay inaanyayahan ko kayo na pagnilayan nating sama-sama ang “pontifical motto” ni Papa Francisco: “miserando atque eligendo” na nangangahulugang: Lowly and yet chosen. Miserando na ang ibig sabihin ay kaawa-awa dahil sa abang kalagayan. Eligendo na ang ibig sabihin ay pinili. Sa Pilipino: Kaawa-awa subalit pinili.

Ibig sabihin nito na talagang itinuring ng ating mahal na Santo Papa ang kanyang sarili na kaisa ng mga taong nasa abang kalagayan; kaawa-awa subalit sa kabila nito siya ay pinili pa rin ng Diyos. Gusto kong basahin sa inyo ang isang bahagi ng pagbasa na nasa breviario sa kapistahan ni San Mateo na siyang naging inspirasyon ng Santo Papa sa kanyang motto (sa wikang Ingles):

"Jesus saw a man called Matthew sitting at the tax office, and He said to him: “Follow me.” Jesus saw Matthew, not merely in the usual sense, but more significantly with his merciful understanding of men. He saw the tax collector and, because He saw him through the eyes of mercy and chose him, He said to him: “Follow me.” This following meant imitating the pattern of his life—not just walking after Him. Saint John tells us: “Whoever says he abides in Christ ought to walk in the same way in which He walked.”

Kaawa-awa subalit pinili! Itong mga salitang ito ay ang pinaka-buod ng pinapahayag ng Magnificat sa Ebanghelyo ni San Lucas. Pinuri ng ating Mahal na Ina ang Diyos dahil itinaas Niya ang kanyang abang alipin. Nakapaloob din sa mga salitang ito ang karunungan ng Diyos na pumipili sa itinuturing na mahina ng mundo, upang mapahiya ang malalakas, sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto (1 Corinthians 1:27). Itong mga salitang ito ay nagpapahayag ng patuloy na pagmamahal ng Diyos at pagpaparaya sa mga mahihirap bilang isang Mabuting Pastol sa aklat ni propeta Ezekiel (Ezekiel 34). Sa maikling pananalita, ito ang pamamaraan ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos.

Kinikilala ni Papa Francisco na isa siyang aba ngunit hindi niya hinahayaan ang kanyang pagiging aba na maging dahilan ng paglayo niya sa napakadakilang pagpili ng Diyos sa kanya. Mas nakikita niyang tumitingkad ang pagpili ng Diyos sa kanyang kababaan bagama't kabaligtaran ang pagtingin ng mundo. Ito rin ang pamamaraan ng ating Simbahan, ang daan ng bawa't isa sa atin. Kailangan nating makilala ang ating kahirapan; ang ating kaawa-awang sitwasyon; ang ating pagkamakasalanan; ang pangangailangan natin ng awa at pagpapatawad.

Sa harap ng Diyos kilalanin natin na tayo ay may maruruming labi. Sa kabila ng lahat ng ito, lumalapit sa atin ang Diyos upang linisin tayo ng Kanyang umaagos na awa. Hihipuin Niya ang ating mga labi sa nagbabagang pagmamahal Niya upang alisin at patawarin ang ating kasalanan at sasabihin Niya sa atin, sino ba ang aking ihahayo? Sino ba ang Aking pipiliin? At tayo naman, bilang pasasalamat sa tinanggap na biyaya, ay buong kababaang tanggapin ang biyaya at tumugon, "Narito po ako, Panginoon! Ipadala po ninyo, ako!" Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin (John 15:16).

Isa sa mga unang panayam ni Papa Francisco ay ginawa ng isang Heswita. Nung tanungin siya: "Sino ka ba talaga?" Nanahimik at tumingin nang matagal sa sarili at sinabi niya: "Isa akong makasalanan! (Totoo ito, hindi lang ito 'figure of speech'!) Makasalanan talaga ako, pero ibinaling sa akin ang Kanyang tingin nang may pagmamahal. (I am really a sinner but the Lord has looked at me with love)".

Gutom sa Salita ng Diyos

Isang hamon ang iniwan ni Fr. Tony Pernia, SVD, sa aming mga obispo noong nakaraang retreat namin ay kung paano raw mapakakain ang asno (tupa) na busog-na-busog na? Ang mga tao raw ngayon busog-na-busog na sa napakaraming iniaalok ng mundo. Kung mag-aalay tayo ng makakain para sa kanila ay hindi nila tayo papansinin. Dagdag pa ang mga naging eskandalo sa Simbahan sa mga nakaraang taon. Paano natin mapakakain ang busog na asno?

Sabi niya, maglagay ka raw ng kapwa asno na gutom-na- gutom at sarap-na-sarap sa pagkain. Ito raw ang ginawa ng Diyos sa pagbibigay Niya sa atin kay Papa Francisco. Gutom-na- gutom siya sa Salita ng Diyos, sa pagkaing kaloob ng Diyos at sarap-na-sarap siyang kumain. Kaya nga ang Pastoral Exhortation niya sa taon ng "New Evangelization" ay "Joy of the Gospel."

Kapag kinikilala mo ang iyong kahinaan, ang iyong kababaan, at iyong kasalanan; ang mga abang kalagayan ng sarili, pamilya, at ng bayan ng Diyos; madali rin daw makilala ang iyong pagkagutom at pagka-uhaw sa Diyos sa Kanyang salita, sa Kanyang kalinga, pagmamahal at paggabay. Ganoon din naman, madaling makilala ang sarap, saya at kaligtasan na dinadala nito sa buhay natin. Mas makikilala na ang dala ng pagkaing bigay ng Diyos sa pamamagitan ng Simbahan ay ganap na kaligayahan at ganap na buhay.

Tularan si Papa Francisco

Si Papa Francisco raw ay gutom-na-gutom at sarap-na-sarap sa salita ng Diyos, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong Simbahan. Dahil sa kanya marami na namang mga bokasyon sa pagpapari at sa buhay relihyoso. At marami rin daw ang mga taong hindi na naniniwala sa Diyos at sa Simbahan ang paunti-unting nailalapit muli sa Diyos at Simbahan.

Ang hamon din ng ating pang-Diyosesanong Plano Pastoral ay kung paanong ang bawa't isa sa ating mga pari, relihyoso at layko, kagaya ni Papa Francisco, ay maging katulad tayo ng isang asno na gutom-na-gutom at sarap-na-sarap sa pagtanggap ng komunyon; sa pakikinig sa Salita ng Diyos; sa pagtanggap ng mga sakramento. Ganoon din makikita sa atin ang saya, kapayapaan, at buhay na dulot ng mga ito sa atin. Ang ating mahal na Patron, si San Jose ang Manggagawa, at ang ating Mahal na Inang Maria, ang Immaculada Concepcion, ay sila nawang maging inspirasyon at gabay natin sa ating sinisimulang paglulunsad ng pang-Diyosesanong Plano Pastoral.

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement