Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:
"Katoliko Akong Nagbabahay-bahay"
 
Tao po! Ang paring Ilokano apo! Kumakatok po sa pintuan ninyo, Katoliko po akong nagbabahay-bahay!
Pagsusumikapan ko na sa bawat paglalathala ng Kamalig ay makapagbahagi ako ng isang karanasan sa aming mga pagbabahay-bahay. Kasama ang aking panalangin na nawa ay maging inspirasyon ito ng bawat Katolikong lider-lingkod na makababasa (na hindi pa nagbabahay-bahay) na subukin itong pamamaraan na ito lalo na ngayong Taon ng Bagong Ebanghelisasyon at Taon ng mga Layko. Maaari ring gamitin ang mga kuwentong "bahay-bahay" na ito sa mga umpukan at kuwentuhan upang lalo nating mapagyaman ang buhay na kaloob ng Diyos at pahalagahan ang pananampalataya na siyang nag-uugnay sa atin sa Panginoong Hesus.
 
Bakit ako nagbabahay-bahay?
 
Una, upang maabot ng Simbahan ang mga wala pa sa Simbahan. Mas malaking bahagi ng mga Katoliko ang hindi lumalapit sa Simbahan; mga 9 lang sa bawat 100 sa kanila ang nasa simbahan at mga kapilya sa barangay. Mahigit sa 90% ang hindi regular na nagsisimba kabilang na dito ang mga tinaguriang KBL na mga Katoliko, na pumapasok lamang sa simbahan kung may Kasal, Binyag, at Libing. Isama rin natin dito ang mga nagsisimba lang tuwing Simbang Gabi na karamihan ay simbang tabi. Kabilang din dito ang mga sumusulpot lang kapag Linggo ng mga Palaspas dahil magpapabasbas ng palaspas para maging "herbal medicine" o gagawing anting- anting kapag may kulog o kidlat. Marami rin sa kategoryang ito ang mga tao na hindi na pinag-ukulang pansin na magpabinyag at tanggapin ang iba pang mga sakramento; binabale-wala na nila ang kanilang kalusugang pangkaluluwa. Marami sa aking mga ikinakasal ngayon na magpapabinyag na lang kapag ikakasal o kailangan ng "baptismal certificate" dahil magtratrabaho sa ibang bansa. Napakalaking misyon talaga ang usaping pagtuturo tungkol sa pananampalataya.
 
Pangalawa, hamon ito sa akin para mapalapit sa mga tao, upang makita nila na bumababa at bumababad ang Simbahan sa barangay. Makita nila na sila ay mahalaga na pinaglalaanan ng panahon, talino, at yaman.
Ikatlo, pamamaraan ito ng Ispirituwalidad ng Damayang Kristiyano upang mas maging personal at konkreto ang ugnayan at pagdadamayan at madama nila na mahal sila ng Panginoon.
 
Ikaapat, pakikibahagi ko rin ito sa pamamaraan at panawagan ng Simbahan sa Taon ng Bagong Ebanghelisasyon at Taon ng mga Layko, na isabuhay at ibahagi si Kristo.
 
Ang aking "Kuwentong Bahay-bahay":
 
Minsan sa aming pagbisita may isang lolo na 82 taong gulang na yata na may dalang tungkod ang lumapit sa akin at masiglang nagsalita.
 
"Father mabuti naman nag ha – house-to-house kayo dito sa malayong barangay namin kasi kapag nakakakita kami ng mga taong simbahan na bumibisita natutuwa po kami at naaalala namin ang Diyos... Kung ang mga nakikita lang namin ay mga kubrador ng hueweteng na may mga mahabang papelitos naaalala naming tumaya. Kung nakikita lang namin palagiang nagtotong-its naaalala lang din naming mag tong-its. Salamat po Fr. dinalaw ninyo kami naaalala namin ang Diyos".
 
Aral at Pagninilay:
 
Natutuwa ang mga tao kapag may nagbabahay-bahay. Sumisigla sila, sumasalubong at nakikipagkuwentuhan. Totoong nakakapagbigay saya ang pagbabahay-bahay.
 
Nakatutuwang mapakinggan na dahil sa aming pagdalaw ay naalala nila ang Diyos. Pinaalalahanan kami ng karunungan ni lolo sa pagbisitang ito, na instrumento tayo ng Diyos upang mapansin at mapahalagahan ng tao ang presensiya ng Diyos. Sa kabilang banda ang kawalan ng ating presensiya ay mas pinapatingkad na maalala ng tao na pagtuunan ang mga laganap na masasamang bisyo sa pamayanan.
 
"Maraming salamat po dinalaw ninyo kami." Ang mga salitang ito ay palagiang nakakapagbigay sa aming mga nagbabahay- bahay ng tuwa at lakas. Labis pala na pinapahalagan nila ang aming pagdalaw.
 
"Wala pong anuman, maraming salamat din po at nakapunta kami rito sa inyong barangay at nakilala namin kayo." Kung natutuwa sila natutuwa rin kami na mga misyonero dahil nagsimula ang isang ugnayan na posibleng maging mabuting binhi ng Damayang Kristiyano.
 
"Magsimba po kayo sa Linggo ha, ika-4 po ng hapon, maganda po na sama-sama tayong nagdarasal para sa mga pananim natin. Paalam po magkita-kita po tayo sa Linggo". Ito ang salita ng pamamaalam at muling sabay-sabay na ihahakbang ang mga paa namin patungo sa susunod na mga bahay...
 
"Tao po, mga Katoliko po kaming nagbabahay-bahay"!
 
(Itutuloy...abangan)
Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement