Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:
"Damayang Kaparian” sa Coron, Palawan
 
Matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral at paghuhubog, ang isang seminarista ay nagiging pari sa kanyang pagtanggap ng Sakramento ng Banal na Orden mula sa isang obispo. Ang kaniyang pagkapari ay nakalaan sa paglilingkod. Maaari siyang maglingkod sa isang parokya, sa misyon, sa mga Katolikong institusyon katulad na paaralan, ospital, komunikasyon, at mga espesyal na ministeryo sa mga kulungan, military, at sa pagpapalaganap ng mga makataong adbokasiya at karapatan.
 
Subalit kung mahalaga ang paglilingkod, ay may halaga rin ang buhay ng isang lingkod. Ang hamon ng gawain ay walang katapusan kung kaya’t mas lalong mahalaga na ang isang pari ay may komunidad kasama ang obispo na nahuhugutan ng lakas, at panahon ng pahinga.
 
Noong nakaraang Pebrero 17-21, kaming kapatirang kaparian, relihiyoso, at diyosesano ng San Jose ay sama-samang pumunta sa Coron, Palawan para sa taunang Clergy Retreat and Rest and Recreation bilang bahagi ng Ongoing Formation Program.
 
Ang unang bahagi ng aming gawain ay ang pagmalas sa ganda ng kalikasan at karagatan ng isla. Sakay ng tatlong bangka ay mga turista kami kung ituring. Maliban sa nakaka-relax na pakiramdam sa paglangoy sa dagat ay nakita rin namin kung gaano kaganda ang yamang dagat na talagang kailangang pahalagahan. Ang maaamong mga isda ng "siete pecados" at "ship wreckage" ay patunay na kahit sila ay magkakaiba ng uri ay pwede silang magkakasama-sama.
 
Kahit pagod na sa ilalim ng mainit na araw ay pinatunayan ng mga kaparian na sila ay malalakas pa. Ang panaog-baba na pagpunta sa bundok at lawa nang sama-sama ay isang karanasang nagbibigay sigla sa mga nakatatandang pari at inspirasyon sa mga nakababata. Nakatutuwang pagmasdan ang obispo at ang mga kapariang sama- samang naliligo, nagbibiruan, nagsisigawan, at walang malisyang nagkakantiyawan. Ang Coron at ang kalikasan ay napakagandang karanasan.
 
Ang ikalawang bahagi ay ang aming pagpapahalaga sa relasyon ng bawat isa bilang kapatirang kaparian, kasama ang obispo. Sa tulong at pagpo-proseso ni Monsignor Manny Gabriel ay nakita namin ang mga kahinaan at kalakasan ng bawat isa.
 
Buong katapatang naibukas at naibahagi ng karamihan ang mga saloobing sinasarili lamang. Nakita namin ang karunungan sa mga nakatatandang kaparian. Naroon yaong pagbabahaginan nang may katapatan at pagdarasal sa bawat isa. At sa pagtatapos ng proseso ay aming napagtanto: kaming lahat ay pinagbubuklod ng kapatiran bilang kaparian na kailangang maging mapag-unawa at mapagmahal. Sa pamumuno ng aming butihing obispo na si Bobet Mallari ay aming nararanasan ang imahen ng Mabuting Pastol bilang Ama at ang imahen ng Owtoridad bilang tagapamahala.
 
Araw ng Biyernes ay umuwi kaming lahat na may panibagong sigla at pananaw bilang mga kaparian na mas lalong magpapatingkad sa aming paglilingkod at pagdadamayan.
Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement