Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:

Katolikong nagbabahay-bahay

Pangako ng aming parokya sa Muñoz ang pag-ibayuhin ang hamon ng "New Evangelization". Sinimulan naming isakatuparan  ang "Dalaw Kalinga". Ito ay ang paghahanap ng mga maysakit at matatanda, na dahil sa kanilang kalagayan ay hindi na makapunta sa bahay-dalanginan upang magsimba. Ginagampanan ng Katolikong nagbabahay-bahaygrupo ng Apostolado ng Panalangin ang pagbabahay-bahay at paghahanap ng mga kakalingain. Iginagawad ng mga pari sa kanila ang Sakramento ng Pagpapahid  ng Langis tuwing Biyernes, at regular silang hinahatiran ng komunyon tuwing araw ng Linggo ng mga layko ministro. Sa mahigit 5 buwan nang ginagawa ang apostoladong ito, dumarami ang aming kinakalinga; alaga ang kanilang kalusugang pangkaluluwa.  Abut-abot ang kanilang pasasalamat dahil sa nadarama nilang pagmamalasakit at pagmamahal. Sa mga kumakalinga, malalim na kagalakan ang  kanilang nadarama dahil ito ang kahulugan ng buhay—ang matanggap mo ang biyaya ng kakayahang mag-alay ng pagmamahal bilang konkretong pagsunod sa Diyos na nagmamahal.

Pangalawa, nagsusumikap din kaming magawa ang regular na pagbabahay-bahay dalawa o tatlong beses sa isang linggo o ang "Dalaw Kumustahan". Ginagawa ito upang hikayatin ang mga kapatid sa pananampalataya sa 37 barangay ng Muñoz na magsimba tuwing araw ng Linggo. Lubos kaming nasisiyahan sa magandang bunga nito. Dumarami ang mga boluntaryong misyonero at misyonera. Dumarami rin ang mga nahihikayat naming magsimba. Natutuwa ang mga dinadalaw sa mas personal na pagkalinga at paghatid sa kanila ng paanyaya ng Diyos. Natutuwa din ang mga dumadalaw dahil kaya pala nilang maging "Katolikong Nagbabahay-bahay".

BLURBS

  1. …ang matanggap mo ang biyaya ng kakayahang mag-alay ng pagmamahal bilang konkretong pagsunod sa Diyos na nagmamahal
  2. nagsusumikap din kaming magawa ang regular na pagbabahay-bahay dalawa o tatlong beses sa isang linggo o ang "Dalaw Kumustahan"

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement