Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com

Vocations Office

Text Size:
ADMINISTRATION

Rev. Fr. Lloyd Nepomuceno
Vocations Director
 
Bro. Ricardo Pangilinan
Responsible Seminarians' Association
 
PANALANGIN PARA SA BOKASYON NI PAPA BENEDICTO XVI
Isinalin sa Tagalog ni Rev. Fr. Lloyd Nepomuceno
 
Aming Ama,
palaguin mo ang banal na bokasyon sa pagpapari
upang mapanatiling buhay ang aming pananampalataya
at upang manatiling malinaw sa aming alaala
si Hesukristong aming Panginoon,
sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang Salita
at sa pangangasiwa ng mga Sakramento.
Bigyan mo kami ng mga banal na tagapaglingkod
sa iyong dambana na maingat at mataimtim
na nagdiriwang ng Banal na Misa, ang Sakramentong
biyaya ni Kristo para sa kaligtasan ng mundo.
Tumawag ka ng mga lingkod ng Iyong awa sa siyang
magpapahayag ng iyong habag upang aming maramdaman
ang biyaya ng iyong pagpapatawad.
Pahintulutan mo, O aming Ama, na ang Iyong Simbahan
ay mapuspos ng Iyong Espiritu, upang kanyang kalingain
ang banal na bokasyon sa pagpapari. Tulungan mo ang
mga obispo, mga pari, mga diyakono at ang lahat ng
mga naglilingkod sa iyo na maging tapat sa kanilang
misyon sa pagpapahayag ng Iyong mga Salita.
Ito’y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen.

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E