Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Text Size:
Christ the Worker Chaplaincy - Central Luzon State University, Science City of Munoz, Nueva Ecija
Christ the Worker Chaplaincy Parish
VISION

The CLSU Chaplaincy is a community of believers living a Christian life in a society anchored on truth, justice and love, amidst diversity of race, creed, culture and status in life.

VISION

  • To develop a responsive community united in promoting equality, dignity of human life and concern for the environment by sharing and witnessing the Word of God.
  • To implement Damayang Kristiyano as mechanism to attain the objectives of the church of the poor.
  • To improve the quality of life of the people through education, science and technology.
ADMINISTRATION
 

 Rev. Fr. Narciso V. Abellana, MSC - present

THRUSTS AND GOAL OF CLSU CHAPLAINCY

A. WORSHIP

Goal – to improve/enhance our spiritual and prayer life as a community.

B. EDUCATION

Goal – Christian education for an enlightened CLSU community.

C. SERVICE

Goal – Contribute to the economic, social, cultural,, political and environmental well-being of the community residents.

D. TEMPORALITIES

Goal – Physical and financial stability of the Chaplaincy.

E. FAMILY AND LIFE

Goal – Strengthen family and life and bring tidings to the poor.

F. YOUTH

Goal – To strengthen the spiritual, moral, social and emotional development of the youth.

MINISTRY DESCRIPTION

A. Worship (Pagsamba)

Mangangasiwa at paghahanda ng mga gawaing PAGSAMBA tulad ng mga sumusunod:

1. Paghahanda ng:

a. Kalinisan

b. Dekorasyon at pag-aayos ng Altar

c. Sakristiya at mga gamit sa Liturhiya

d. Sound system

e. Paggawa ng mga iskedyul at magpapaalala sa mga gaganap

2. Pagsasanay ng:

a. Mga taga-basa / Lectors

b. Mga Commentators

c. Mga mang-aawit / Koro

d. Mga Layko-Ministro

e. Mga Sakristan

f. Mga taga-kolekta ng abuloy

g. Ushers and Usherettes

3. Mangangasiwa sa:

a. Mag-aalay sa Misa (indibidwal, pamilya o purok)

b. Mga debosyon, mga kapistahan at iba pang pagdiriwang

c. Rito ng mga liturhiya 

B. Education (Paghuhubog / Pag-aaral)

Mangangasiwa ng mga nauukol na PAGHUHUBOG upang umunlad ang kaalaman ng isang mananampalataya tulad ng:

1. Katesismo

a. Sa mga bata sa paaralang bayan at sa mga kapilya

b. Sa mga may sapat na gulang 

c. Parish Bible Study 

d. Recollections / Retreats 

e. Pag-aaral para sa mga bibinyagan, kukumpilan at ikakasal 

2. Renewal Movement

    Tulad ng:

a. Charismatic renewal

b. Cursillo

c. Parish Renewal Experience (PREX)

3. On-Going Fromation

a. Seminar on Church Social Doctrines 

b. Leadership / Skills Training

c. Personality Development 

d. Counselling Seminar 

e. Basic Bible Seminar 

f. Basic Ecclesial Communities (BEC) o Damayang Kristiyano (DK) 

C. Service (Paglilingkod)

Mamahala ng mga programa / proyekto para sa mga DUKHA,MAYSAKIT AT KAPUSPALAD 

1. Relief at Rehabilitation

a. Sa mga panahon ng kalamidad at ng mga taong nangangailangan 

2. Medical and Dental Mission

3. Pagdalaw sa mga:

a. May sakit

b. May sakit na malapit ng pumanaw

c. Nanlamig na Kristiyano

d. Bilanggo

4. Programa at Proyekto para sa:

a. Ikauunlad ng Kabuhayan

b. Malinis na Halalan (PPCRV)

c. Pangangalaga ng Kalikasan

d. Kalusugan at Kalinisan

D. Temporalities (Pananalapi at Pangangalaga ng Ari-arian) 

1. Nangangalaga ng talaan ng ari-arian ng Parokya. 

2. Humahanap ng paraan para sa pangangailangang pananalapi ng Parokya tulad ng: 

a. Mga pagawain sa Simbahan at Bahay-pari 

b. Pagbili ng kagamitan sa Misa, Simbahan at opisina ng Parokya 

3. Paglilikom ng Pondo para sa: 

a. Pangangailangan ng iba pang komite 

4. Nangangalaga sa Pananalapi ng Parokya 

E. Family and Life (Pamilya at Buhay) 

Mamamahala ng mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng mga pamilyang Kristiyano at tungo sa progresibong pamayanan at pamumuhay. 

1. Christian Life Program 

2. Family Life Renewal 

3. Community Building 

4. Pre-Cana Services 

5. Counselling Services 

6. Pro-life Ministry 

7. Vocation Promotion 

F. Youth (Kabataan) 

Mamamahala ng mga programa at proyekto para sa pagpapalakas ng ispirituwal, moral, sosyal at emosiyonal na kaunlaran ng mga kabataan. 

1. Parish Youth Ministry 

a. Youth Choir 

b. Barangay Youth Council 

c. Knights of the Altar (KOA) 

d. Columbian Squire 

e. Campus Youth Ministry (CYM) 

f. Student Catholic Action (SCA)  

2. Mga Gawain

a. Vocation Promotion 

b. Youth Encounter 

c. Leadership Training 

d. Recollections 

e. Youth Camp / Parish Youth Day 

f. Sport’s Fest 

 

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E