Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Text Size:
Dr. Eleuterio R. Violago Isang Mabuting Katiwala

Good stewards know that all we have and are is the gift of our loving God and that our grateful response must be to use those gifts wisely and to share them generously.

Ang mga mabuting katiwala ay kinikilala na lahat ng nasa kanila at ang buo nilang pagkatao ay regalo ng Diyos nating mapagmahal at bilang tugon ng pasasalamat sa nag-uumapaw na pagmamahal na tinanggap ay ginagamit niya ang mga regalong tinanggap ng mabuti at walang sawang ibinabahagi niya ito... Ito si Dr. Eleuterio Violago para sa atin, isang mabuting katiwala. Sa edad na 7 siya ay naaksidente siya ay nasagasaan at dinaanan ng napakalaking truck. Pagkalampas ng truck sa laking gulat niya at ng lahat ng nakakita siya ay buhay pa at walang kasugat-sugat. Ang karanasang ito ay isang matinding karanasan upang sa murang edad ay makilala at tunay na madama niya na ang kanyang buhay ay regalo ng Diyos sa kanya. Nadama na ba natin ang tindi at nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos? Kung napapagtanto natin ito maiintindihan natin na kahit na ibigay ang lahat pati na ang buong buhay ay hindi pa sapat upang mapapantayan ang nag-uumapaw na biyayang bigay ng Diyos sa atin. Kung kinikilala at nararanasan natin ito maiintindihan natin lalu ang naging buhay ni Dr. Eling. Bakit ganyan nalang ang kanyang pagkamadasalin, ang kanyang debotion sa ating mahal na Inang Maria, ang pagbibigay niya ng halaga sa pagsisimba na kahit na sa kanyang pagtanda at pagkakasakit ay patuloy pa rin niyang ginagawa ng buong katapatan. Bakit ba ganyan na lamang ang kanyang walang sawang pagbibigay sa napakaraming tao? Bakit walang sawa?

Bago po dumating si Bishop Mylo ay may pinapagawa daw si Dr. Eling sa harapan ng Mary, Help of Christians Parish. Natatanungan daw ang mga pari, "Ano kaya ang pinapatayo iyan?" Noong matapos bigla nalang daw binigyan ng pangalang "Bishop's House." Pinakahuling project niya po ay ang pagpapatayo ng chapel sa Abar. Sabi daw sa kanya, "Tay, bakit iyan ang ibibigay mo, e prime lot yan." Bakit hindi ka magbigay ng iba? "Sabi daw niya, "hindi ba pag nagbigay ka sa Diyos, ibibigay mo ang pinakamaganda!" Malapit na ngang matapos at napakalaking chapel.

Si Miguel, ( ) na taong gulang, anak ni Mayora Marivic sabi daw sa nanay, "Gusto ko paglaki ko magiging kamukha ko si Lolo. Magpapayaman ako upang ipapamigay ko ang aking kayamanan." Sabi daw ni Mayora, "Anak, hindi naman nagpayaman ang Lolo mo. Ang ginawa niya namigay ng namigay at saka dumating ang mga biyaya."

Nadiskubre niya ang sikreto ng pagpapayaman ng ayon sa turo ng ebanghelyo.... Magtrabaho at magbigay ayon sa tinanggap na biyaya hindi para sa pera ngunit upang makapagpasalamat pang lalu sa biyayang tinatanggap.... Sa buhay ni Dr. Eling ay naitindihan natin kung paano maging mayaman sa biyaya ng Diyos. He taught us how to be rich not only materially but also culturally, intellectually, socially and spiritually. His life is a living proof that God cannot be outdone in his generosity.

Sa Malaysia daw ay may paraan upang mauli ang unggoy. Binubutasan daw ng maliit ang niyog upang makapasok ang kamay unggoy... Kapag pinasok daw ng unggoy ang kamay sa niyog at may nahawakan ng pagkain ay isasara na ang kamay.... Kahit daw putulin mo ang kamay ay hindi niya bubuksan. Dahil sarado ay hindi na niya maiaalis ang kamay sa niyog na nakatali. Huli na siya!

Ang bukas na kamay ay tanda ng pagiging bukas upang tumanggap ng biyaya sa Diyos... Huwag itong isasarado... Upang ibahagi... At upang patuloy na tumanggap sa umaapaw na biyayang palaging ipinagkakaloob... When you close your hand... You are no longer in a position to receive anything from our loving Father who never stops giving.

Dr. Eling can be likened to an open hand that does not close, ready always to receive anything from God who does not stop pouring his abundant blessings on each of us and ready always to share generously whatever gifts and blessings he would receive.

Dr. Eling, minamahal po namin kayo, ano kaya ang magagawa namin upang maipakita namin sa inyo itong aming pagmamahal at upang matugunan namin ng kapwa pagmamahal ang lahat na binigay at ginawa ninyo para sa amin? Papaano po kami makakapagpasalamat sa inyo?

Ang buhay ni Dr. Eling ay isang napakalaking hamon para sa ating lahat. Tayong lahat ay inaamon upang maging mabuting katiwala. If we love him, the challenge is not just to do some projects that he likes to do but to be like him in recognizing with gratitude that we are all recipients of so many gifts flowing from God's immense love and that we are challenge to use them wisely and generously share them to as many people as possible.

Sa Diyosesis ng San Jose ang Vision-Mission natin ay nag-aanyaya upang ang bawa't isa sa atin ay maging mabuting katiwala... Binigyan tayo ng Diyos sa katauhan ni Dr. Eling papaano maging tunay na katiwala. Before us is a model on how to be a good steward. Makatugon sana tayo sa hamon na nasa harapan natin ngayon.

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E